Free HTML5 Bootstrap Template

İşletme & Bakım Hizmetlerimiz

 • İşletme & Bakım anlaşması öncesi yapılması önerilen hizmetler
 • İşletme & Bakım hizmetleri

İşletme & Bakım Öncesi Yapılması Önerilen Hizmetler

 • Proje ve saha uyumluluğunun kontrolü,
 • GES sahasında kullanılan ürünler ile proje uyumluluğunun kontrolü,
 • Teknik olarak saha bileşenlerinin kontrolü sonrası fizibilite raporu ve yatırım geri dönüş süresi hesaplanması, (İlgili programlar ile net ve doğru hesaplama)
 • GES sahasında üretimi düşüren veya düşürebilecek durumların ön kontrolü, (Gölge,sıcaklık artışı, aşırı kirlenme vs.)
 • GES sahasında kullanılan tüm solar panellerin voltaj ölçümü, etiket değerleri ile uyumluluğunun kontrolü, (Uygun olmayanların belirlenip garanti dahilinde değişim süreçlerinin başlatılması)
 • GES sahasında kullanılan tüm solar panellerin termal kamera ile sıcak nokta kontrolü,
 • Sistemin topraklama ölçümü ve bağlantı kontrolleri,
 • Tüm sistemin online izleme sistemi üzerinden veri kayıtlarının alınması ve detaylı rapor hazırlanması,
 • Tüm sistemin online izleme sistemi üzerinden veri kayıtlarının alınması ve detaylı rapor hazırlanması, Bakım sonrasında performans artışını detaylı görebilmek için)
Free HTML5 Website Template

Bakım Periyodu

Ayda 1 kez

 • Panellerin deiyonize su ile yıkanması(özel yumuşak fırça ile)

4 ayda 1 kez

 • Solar modüllerin görsel kontrolleri (kırık, çatlak, renk değişimi vs.)
 • Solar panel tutucularının kontrolü (gevşekliklerin tespiti ve sıkılması)
 • DC kabloların kontrolü (kablo sarkmaları, ezilmeler, sıyrıklar vs.)
 • Tüm konstrüksiyon sisteminin görsel kontrolü (gevşeklik ve yapısal sorunların raporlaması)
 • İnverterlerin mekanik kontrolü (mekanik bağlantı sorunlarının tespiti)
 • İnverterlerin üretici firma çerçevesinde bakımlarının yapılması
 • Elektrik panolarının mekanik kontrolleri (paslanma, korozyon, mekanik bağlantılar vs.)
 • Elektrik panolarının elektriksel kontrolleri (termal kamera ile gevşeklik kontrolleri)
 • Elektrik panolarının topraklama ölçümleri
 • GES sisteminin topraklama ölçümleri
 • GES sahasındaki tel çitlerin topraklama ölçümleri
 • Sahadaki su giderlerinin kontrolleri
 • Kamera ve güvenlik cihazlarının kontrolleri

(İstediğiniz hizmetler ile ilgili ücretsiz keşif ve teklif talebinizi teklif@energima.com.tr adresine iletiniz.)

GES Sahalarında Panel Temizliğinin Önemi

Ömürleri ortalama 25 yıl olan güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini, üretilen enerjideki kayıplar belirler. Bu nedenle 25 yıl boyunca enerji üretecek güneş enerjisi sistemlerindeki değişiklikler, yıllar içerisinde santralin verimliliğini büyük oranda etkilemektedir.

Güneş enerjisi santrallerindeki verimlilik, çevresel koşullar, kullanılan malzeme, tasarım, işçilik, panel temizliği, tozlanma gibi etkenlere bağlıdır. Bu etkenler hem yatırımcılar, hem de uygulamacılar tarafından iyi analiz edilmelidir. Güneş enerjisi santralinde kullanılan paneller, elverişli ortam koşullarında ve yüzeylerinin temizlenmesi durumunda nominal güçlerini üretebilir, verimli çalışabilir.

Free HTML5 Website Template

Free HTML5 Bootstrap Template

Bu verimlilik oranı, toz, kir, polen gibi çeşitli partiküllerin panellerin üzerine yapışıp birikmesi ile azalır. Dolayısıyla kirli ve tozlu ortamda, uzun süre temizlenmeyen güneş panellerindeki verimlilik % 30 kadar azalabilir.

Çeşitli kimyasallar ve deterjanlar ile panelleri temizlemek ise panellerin yapısına önemli ölçüde zarar vermekle birlikte, aynı zamanda pahalı ve tehlikeli yöntemlerdir. Bu nedenle güneş panellerinde

maksimum verimlilik için en ideali, Ultra De İyonize Saf Su ile düzenli periyotlarda yıkanarak temizlenmesi ve bakım yapılmasıdır. Fotovoltaik panellerde amaç verimliliği arttırmak, bakım maliyetlerini ise en aza indirmektir.